BEGELEIDINGSDAGEN Anne-Marie van Hees

Anne-Marie

Thema-dag ‘Sahara’: zondag 24 oktober 2021

De verloren beschaving van de Sahara
De Saharabeschaving heeft zijn sporen wel degelijk nagelaten in ons collectief.
Volgens sommigen zou de Sahara ook een mogelijke locatie zijn van Atlantis. Ten zuiden van Algerije zijn namelijk sporen van een grote beschaving ontdekt. Wat er niet aan zou kloppen, is dat Atlantis gezonken is en dat kan niet op die locatie. Van deze beschaving is niet zo heel veel bekend, er is weinig over verteld en geschreven. Toch is het een beschaving geweest die veel invloed op onze geschiedenis heeft gehad. Deze beschaving had een link met Egypte, maar nog ver daarvoor bestond.

Bij velen zijn deze herinneringen volledig onder het zand bedolven geraakt. Toen deze beschaving floreerde was de Sahara niet een woestijn maar een bloeiende flora en fauna.
Het was een beschaving waar vele culturen en wijsheden uit het hele Universum samenkwamen.
De basis van deze beschaving bestaat uit 12 koningen, ieder uit een ander universum, die de mensheid wilden helpen. Dit zijn onder andere de Acturiëns, de Hathors, de Atlantiërs, de Lemurianen, de Pleiadiërs, de Grey’s, Giants, de Anunnaki en nog een aantal andere rassen.

Als Atlantis de mannelijke energie representeerde en Lemurië de vrouwelijke energie, kan je de beschaving van de Sahara zien als de balans tussen deze twee. Helaas was de mensheid toen nog niet klaar voor deze balans, en door beïnvloeding van buitenaf is deze ook ten onder geraakt. Nu is de mensheid klaar om deze stukken op te pakken, nu kunnen we harmonie creëren tussen het mannelijke en vrouwelijke en het positieve en negatieve.

Wil jij ontdekken wat er voor jou nog onder het zand ligt, word je geroepen door dit verhaal of voel je je sterk aangetrokken tot de Sahara of tot Egypte? Dan zou dit een mooie workshop voor jou kunnen zijn, je bent van harte welkom op zondag 24 oktober bij NTI NLP in Limmen.

Praktische informatie:
Datum: zondag 24 oktober 2021
Kosten van deze dag: €195,00 (inclusief koffie/thee en lunch)
Opgave: via info@ntinlp.nl / of bellen 072-505 35 01


Thema-dag ‘Lemurië’: maandag 29 november 2021

De verloren beschaving van Lemurië
Lemurië is een beschaving die ook lang geleden ten onder is gegaan. De Lemurianen waren afkomstig uit het universum. Ze zijn naar de aarde gekomen om liefde te brengen en om de mensheid te leren hoe ze met deze liefde om konden gaan. Ze leefden heel eenvoudig en waren vooral bezig met de natuur en alles wat met de natuur te maken heeft gehad. Vooral belangrijk uit deze tijd is het einde van de beschaving. De hogepriesteressen zijn gaan zingen totdat het water aan hun lippen stond. Dit deden ze om de angst geen kans te geven omdat ze anders niet konden ascenderen.

Wat is de reden dat we een workshop geven over dit tijdperk?
Er zijn behoorlijk veel mensen die tijdens deze tijd hier op de aarde zijn geweest. Ze hebben ook de ondergang meegemaakt van dit continent. Dit heeft ertoe geleid dat er veel onderdrukte angst nu naar boven komt om alsnog te verwerken. Een ander aspect is dat er mensen zijn die steeds maar weer zitten met het stukje verdrinken en problemen met de stem of met zingen.

Wil jij erachter komen wat dit tijdperk in jouw leven betekend heeft en welke uitdagingen jij hebt meegenomen uit deze tijd? Dan ben je welkom op maandag 29 november bij NTI NLP in Limmen. Door middel van een geleide meditatie ga jij erachter komen wat dit alles met jou te maken heeft. Je deelt je ervaringen en we kijken hoe we deze ervaringen kunnen omkeren zodat jij er geen last meer van hebt.

Praktische informatie:
Datum: maandag 29 november 2021
Kosten van deze dag: €195,00 (inclusief koffie/thee en lunch)
Opgave: via info@ntinlp.nl / of bellen 072-505 35 01